• Ledenadministratie / Contributie

  De ledenadministratie is een essentieel onderdeel binnen Sportclub Brummen. Deze is reeds geruime tijd in handen van Marianne en André te Velthuis. Bij hen kun je terecht voor:

  • aanmelden als lid
  • afmelden als lid
  • doorgeven van wijzigingen in de persoonlijke gegevens (bv. verhuizing, (post)bankrekeningnummer,
   telefoonnummer, e-mailadres)
  • inleveren van pasfoto voor de KNVB-pas (spelers vanaf 10 jaar)
  • overschrijving van/naar een andere club.

  De ledenadministratie zorgt ervoor dat:

  • de contributie geïncasseerd wordt (kwartaal, halfjaar of jaar)
  • de leden ieder jaar een nieuwe "ledenpas" krijgen
  • bij aanvang van het seizoen de ledenpassen (bij de kassa) klaarliggen
  • nieuwe leden aangemeld worden bij de KNVB en de wedstrijdsecretaris van de club
  • nieuwe leden aangemeld worden voor het clubblad.

  Jaarlijks worden de contributiebedragen voor de verschillende lidmaatschappen vastgesteld. Binnen de club is er onderscheid tussen pupillen, junioren, senioren, rustende leden en  donateurs. De verschillende contributiebedragen die hieraan verbonden zijn, staan op het aanmeldingsformulier vermeld.

  Wil je lid worden van Sportclub Brummen dan kan dat door het aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar het adres zoals vermeld op het formulier.

  Gedurende je lidmaatschap bij Sportclub Brummen vinden er wellicht veranderingen m.b.t. je persoonlijke gegevens plaats. De ledenadministratie ontvangt die wijziging(en) dan graag. ( zie wijzigingsformulier )

 • Aanmeldingsformulier

 • Wijzigingsformulier